Klachtenprocedure Kalea Clinic

Ons team streeft naar de beste resultaten en de beste service. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw behandeling of onze service dan nemen wij uw klacht uitermate serieus. Hiervoor hebben wij een speciale klachtenprocedure opgesteld.

Heeft u een klacht dan gaan wij graag in gesprek met u over uw klacht. Ons doel is dat cliënten tevreden zijn met onze behandelingen en service, daarnaast willen wij, waar nodig, altijd verbeteringen aanbrengen. U kunt uw klacht direct met uw behandelaar bespreken. Gaat u liever geen gesprek aan met de behandelaar dan nodigen wij u uit om ons klachtenformulier op te vragen bij ons team. Om het formulier te ontvangen mailt u naar: info@kaleaclinic.nl

Wij streven er naar uw klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid af te handelen. Bij klachten waarderen wij het zeer wanneer u de klacht eerst bij ons meldt zodat een officiële klachtenafhandeling niet nodig is. Wij komen er graag samen met u uit. Indien u onverhoopt de klacht niet direct met ons wilt bespreken kunt u zich wenden tot onze externe klachtencommissie. Als cosmetische kliniek zijn wij verplicht ons aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie waarbij de klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Kalea Clinic is aangesloten bij de Geschilleninstantie en onafhankelijk klachtenfunctionarissen van DOKh, www.dokh.nl U kunt uw klacht indienen via de volgende link: https://dokh.nl/eerste-hulp-bij/klachten-en-geschillenregeling/patient/

Kalea Shop is live!

Shop jouw favoriete beautyproducten nu online of laat je adviseren door onze experts via een vrijblijvend video consult.